top of page

परकीय भाषा जणु
नवी उपकरणे !


चतुर बना,
नव्या संधी
आजमावून पहा...

Thoughtful Youth
Footer
इंग्रजी भाषेपुरत्या
तुमच्या संधी मर्यादीत करू नका !

जगातील जवळपास फक्त २०% जनता इंग्रजी बोलते.

पहा नकाशात...

 

तुमच्या संधी इंग्रजी बोलणार्‍या देशांपुरत्याच मर्यादीत करू नका.

 

जगाचे रंगमंच खूप मोठे, आकर्षक आणि वैविध्यपूर्ण आहे.

 

अगदी एचेनार च्या शैक्षणिक उपक्रमांप्रमाणे...

Non-English Language World in Green

इंग्रजी भाषेत बोलणारे आणि न बोलणारे जगातील देश

आमची शिकवण्याची पद्धत अशी की तुम्ही भाषांवर प्रेम कराल...

कारण रोजच्या वापरातील साध्या बोलीत तुम्ही जास्त मोकळेपणाने शिकता आणि प्रतिसाद देता.

आम्ही मराठी भाषेत
बोलतो व शिकवतो.

हम हिंदी भाषा में बोलते और सिखाते हैं।

We speak and
teach
in English language.
University Icon

तुम्ही शैक्षणिक संस्था / संघटना आहात का?


आम्ही ह्या सेवा देतो...

bottom of page